Print

Vernietigende Natuurkragte

Written by Prof Johan Malan.

Die Here stel dit baie duidelik in sy Woord dat daar aan die einde van die kerkdispensasie ‘n groot verdrukking sal wees soos wat daar van die begin van die wêreld af nog nooit was nie (Matt. 24:21). Wanneer hierdie sewe jaar verloop het, sal sy sigbare wederkoms ten aanskoue van alle mense plaasvind (Matt. 24:29-30). Dit sal ‘n tyd wees waarin daar, as gevolg van die mens se boosheid, groot oordele van die Here oor die aarde uitgestort sal word. Lukas stel dit só:

“En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” (Luk. 21:25-28).

Onder die natuurkragte wat groot verwoestingswerk op aarde sal aanrig, noem die Bybel die ergste aardbewings wat daar ooit was, só erg dat bergreekse omver gewerp, eilande onder die see sal verdwyn en alle hoë geboue op aarde sal val, intense en verlengde sonsverduistering, hemelliggame (of brokstukke daarvan) wat op die aarde sal val, groot brande wat sal uitbreek waarin alle weiveld en baie bome sal verbrand, ‘n voorwerp soos ‘n brandende berg wat in die see val en eers ‘n derde en later alle seelewe laat vrek en ook skepe laat sink, die besoedeling en vergiftiging van varswaterbronne, asook geweldige storms met haelstene van tot 50 kilogram (Eseg. 38:18-20; Matt. 24:7; Op. 6:12-13, 8:7-12, 16:3-10,17-21).

Dit is opvallend hoe baie van hierdie rampe met die see te doen het. Sommige van die aardbewings waarvan die Bybel praat, vind onder die seebodem plaas, en kan reuse getygolwe veroorsaak soos wat op 26 Desember 2004 in suidoos Asië gebeur het. Openbaring 8:8-9 praat van ‘n brandende berg wat in die see val en ‘n derde van alle skep laat sink. Dit kan ‘n groot meteoriet wees wat besig is om te brand terwyl dit teen ‘n hoë spoed deur die atmosfeer van die aarde beweeg, en daarna met verwoestende gevolge in die see stort. Dit is byna ondenkbaar hoeveel skade deur die getygolwe veroorsaak sal word, wat duisende kilometer van die ramptoneel af nog groot verwoestingswerk kan aanrig.

Wat kan die mens doen om homself teen sulke rampe te verweer? Feitlik niks nie! Daar sal groot benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wees, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en die verwagting van nog meer rampe wat oor die wêreld sal kom. “Wanneer sal die volgende ramp plaasvind, en hoe kan ons vinnig genoeg uit sy pad van verwoesting kom?” sal mense paniekbevange vra. Waarheen sal hulle vlug? Die hele wêreld sal getref word – die stede, die plattelandse gebiede, die berge, die woestyne, die varswaterbronne, die see en ook die atmosfeer rondom die aarde.

Dit is duidelik dat die ergste natuurrampe eers in die groot verdrukking (die tweede helfte van die verdrukking van sewe jaar) sal plaasvind, en hulle hoogtepunt met die wederkoms van Christus sal bereik. Dan sal die slag van Armageddon ook plaasvind – die groot wêreldoorlog waarin die vyandelike wêreldmagte deur Christus self verdelg sal word (Op. 16:13-16, 19:19-21).

Ons is nou in die tyd kort voor die wegraping en die openbaring van die Antichris. Hierdie tyd kan die begin van die smarte genoem word, omdat die tekens van die tye vir ons aandui dat die tyd van die groot oordele naby gekom het. Wanneer natuurrampe begin toeneem, asook chaotiese toestande op aarde waardeur benoudheid en die moontlikheid van groot oorloë vererger word, dan moet die kinders van die Here opkyk omdat hulle verlossing naby is. “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:36).